Plinarna, ki zagotavlja varno in čisto proizvodnjo toplote in elektrike

Za proizvajanje toplotne in električne energije danes poznamo veliko različnih načinov, pri tem pa na žalost še vedno zelo onesnažujemo okolje. Še več kot četrtino elektrike še vedno proizvedemo s premogom, vendar pa uporaba tega zadnja leta zelo pada, medtem ko uporaba zemeljskega plina raste. Ta je najčistejši od fosilnih goriv z najmanjšo emisijo ogljikovega dioksida. Plinarna, kot je Geoplin v Sloveniji, je tako pomembna za izboljšanje stanja glede onesnaževanja. Zemeljski plin, ki je večinoma sestavljen iz metana, ima torej veliko prednost pri čistosti izgorevanja, obenem pa je skoraj tako učinkovit kot premog in je lahko uporabljen za veliko različnih namenov. Za to je seveda potrebna plinarna, ki ta plin distribuira, še prej pa ga morajo nekje izpod zemlje izčrpati in ga obdelati oziroma izčrpati.

plinarna

Za kaj vse se torej uporablja ta plin in zakaj bi ga uporabljali lahko tudi vi? Kot je že omenjeno zgoraj, se ogromno uporablja za proizvajanje elektrike v plinskih in parnih turbinah. V Sloveniji in sosednjih državah, kjer plinarna Geoplin že mnogo let trguje z zemeljskim plinom, se vse več lastnikov raznih objektov odloča za ogrevanje z njim. Tudi posamezniki se pri novih gradnjah več odločajo zanj, je pa za domove sicer veliko manj priljubljen. Velik razlog za to je, da povsod niti ni možen priklop, saj je za to potreben plinovod, katerega vam plinarna ne more vedno zagotoviti. Sicer imamo veliko omrežje, vendar je to običajno dostopno bolj po mestih oziroma večjih krajih, kjer je tudi največ industrijskih objektov.

Čedalje bolj je razširjena tako imenovana kogeneracija z zemeljskim plinom, kar pomeni, da sistem hkrati proizvaja toplotno in električno energijo. Tako vam plinarna z dobavo plina poskrbi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, lahko tudi za kuhanje, obenem pa imate lasten vir elektrike, kar pa je odlična rešitev tudi v primerih izpadov. Ob pravilnem vzdrževanje so plinske naprave tudi popolnoma varne in v primeru uporabe le-teh vam ni treba skladiščiti goriv, ki jih potrebujete za druge vrste ogrevanja.